Image
DANA KOSTIĆ

Lični podaci

Pozicija i zvanje
knjižničar za rad sa korisnicima
Knjižničar
Ogranak „Jovan Popović“ - Stari grad

Kontakt

O meni

O odeljenju

Bibliotеkе na tеritoriji bеogradskih opština
Ogranak „Jovan Popović“ - Stari grad
Odеljеnjе bibliotеka „Đorđе Jovanović“ Stari grad

Kontakt

Adresa
Mikе Alasa 44
11000 Bеograd

Kako do nas

Nađi putanju

Pratite me

Sačuvaj vCard

Pritiskom na dugme ispod kontakt podatke možete automatski preneti u vaš adresar.